September 30, 2010

橙色的橙

orange

想起要買幾個橙
水果檔前慢慢揀
這個顏色不夠橙
太橙裡面可能爛
大的怕是基因橙
細的又覺農夫懶
檔主嫌我揀得慢
嘴臉顯得不耐煩
我無心把蓆磨爛
只是選擇太困難
橙色的橙怎樣揀
誰來幫我解疑難

給無論大小抉擇都需要大量時間考慮的朋友:)

4 comments:

Anonymous said...

委實無需起勢揀
做人咁樣好易散
一於每事當似玩
好棧

joey said...

哈哈﹗
真係左揀右揀人都散,
買柑結果買錯橙…

Sephine said...

留言係咪要把韻押
否則無得同你玩?

joey said...

哈,無啲咁嘅事﹗
無論個韻押唔押,
我地一樣都咁夾﹗
呢個post你應該有啲同感喎…